Kancelaria Adwokacka

logo prawnik

Prawniczy Podcast – Zrozumieć Prawo

adwokat Bartłomiej Wodo

Bartłomiej Wodo

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które odbywał w trybie dziennym. Studia ukończył w 2017 roku. W ich trakcie angażował się w działalność akademickich kół naukowych i Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Uczestniczył w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach naukowych. Należał także do Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

W 2017 roku złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką. W 2018 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Po zdanym w 2021 r. egzaminie adwokackim rozpoczął samodzielną praktykę we własnej Kancelarii Adwokackiej.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, karnym oraz prawie własności intelektualnej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w Departamencie Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP oraz w kancelariach adwokackich położonych na terenie Krakowa i Częstochowy, jak również w reprezentowaniu Klientów przed sądami w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Zobacz także: kancelaria adwokacka Częstochowa