Kancelaria Adwokacka

logo prawnik
Prawniczy podcast - zrozumieć prawo
Podcast

Odcinek #1 – Własna działalność gospodarcza

Pomysł na własną działalność to pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń. Jednak związana z tym papierologia może zniechęcać. W dzisiejszym odcinku podcastu postaram się wytłumaczyć podstawy zakładania własnej działalności gospodarczej oraz wskażę, gdzie można znaleźć niezbędne formularze, które następnie złożymy w odpowiedniej instytucji.

Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Bartek Wodo. Oto pierwszy odcinek mojego Prawniczego Podcastu, który pomaga zrozumieć prawo. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad założeniem własnej działalności gospodarczej? Czy podczas ośmiogodzinnego dnia ciężkiej pracy przyszło Ci na myśl, że zasługujesz na stworzenie czegoś własnego? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś, ponieważ właśnie w nagrywanych przeze mnie materiałach postaram się przedstawić Ci wszelkie aspekty dotyczące założenia własnej działalności gospodarczej, a także kwestie związane z jej prowadzeniem. Zapraszam Cię do wysłuchania całego odcinka.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest szansą na uzyskanie większej swobody zarobkowej i niezależności ekonomicznej. Wymaga jednak od założyciela dużej odwagi i determinacji w tworzeniu jej struktur, a także wiedzy na temat podatków czy składek ZUS. Nieraz musimy zainwestować w odpowiednią do tego nieruchomość, pojazdy czy też specjalistyczny inwentarz niezbędny do prowadzenia działalności o danym charakterze. Potem należy zatroszczyć się o zdobycie klientów (jeżeli zaczynamy zupełnie od zera), aby zapewnić płynność finansową naszej działalności.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Aktem prawnym regulującym zagadnienie jednoosobowej działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. (Prawo Przedsiębiorców), która w artykule trzecim stanowi, że jest to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły – co jest legalną definicją tego pojęcia.

Z przepisu tego możemy wyczytać, że działalność gospodarczą charakteryzują następujące przesłanki: zorganizowanie (np. posiadanie własnych placówek handlowych), współpracowanie z organizacjami finansujących zakupy ratalne przez klientów, nakierowanie na zarobek, wykonywanie jej we własnym imieniu (nasza działalność nie może być prowadzona przez podmiot zewnętrzny, czyli za nas) i ciągłość.

Działania podejmowane przez nas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej muszą mieć nieprzerwany i powtarzalny charakter. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą i podstawową formą realizowania się jako przedsiębiorca. Ustawodawca nie wymaga od nas żadnych skomplikowanych czynności do tego, aby takową działalność założyć.

Jedyne, co musimy zrobić, to zarejestrować się przez internet (jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP) lub też stawić się w najbliższym urzędzie miasta lub gminy. Czynność taka jest oczywiście bezpłatna. Zakładając działalność gospodarczą, nie musimy także wpłacać żadnej opłaty administracyjnej czy też dysponować jakimkolwiek kapitałem. Jedyne nasze obciążenia finansowe będą związane z koniecznością opłacenia składek ZUS oraz uiszczenia podatku na rzecz Skarbu Państwa.

Pamiętać należy, że prowadząc działalność gospodarczą, będziemy odpowiadali za ewentualne powstałe w trakcie prowadzenia działalności zobowiązania i długi całym swoim majątkiem. To bardzo ważne, ponieważ jest to najpoważniejsze obwarowanie prowadzenia przez nas działalności gospodarczej.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Zgodnie z tym, co wskazałem już wcześniej – będziemy zobowiązani do złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie. Wniosek ten znajduje się w formularzu CEIDG na rządowej stronie internetowej www.prod.ceidg.gov.pl lub też w serwisie ePUAP. Wypełniony formularz możemy złożyć na cztery różne sposoby.

  • Po pierwsze: osobiście w urzędzie miasta i gminy. Jest to sposób najbardziej podstawowy, ale nie wymagający od nas dodatkowych kosztów (oczywiście oprócz kosztów dojazdu do właściwego urzędu).
  • Po drugie: listem poleconym, nadanym w polskiej placówce operatora pocztowego Poczty Polskiej. W tym przypadku nasz wniosek musi być poświadczony przez notariusza – zatem dodatkowo musielibyśmy się u niego stawić celem uzyskania jego asygnaty.
  • Po trzecie: elektronicznie i z bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.
  • Po czwarte: elektronicznie, ale bez podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem platformy ePUAP. Następnie, gdy nasz wniosek zostanie pomyślnie przyjęty, będziemy zobowiązani do uzyskania numeru NIP i REGON.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON

NIP jest to numer identyfikacji podatkowej, czyli jak sama nazwa wskazuje: służy on do konkretyzacji danego przedsiębiorcy wobec fiskusa. Jest to swoistego rodzaju podatkowy ID, wedle którego organy administracji państwowej rozpoznają nas względem innych. REGON jest to z kolei numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i służy przede wszystkim do kontaktowania się z urzędem skarbowym i ZUS.

Jeżeli do tej pory nie posiadaliśmy żadnego z wyżej wymienionych numerów, to zostaną nam one nadane zaraz po rejestracji naszej działalności. Jeżeli jednak posiadaliśmy wcześniej takowy numer, to zostanie on niezmieniony i będziemy się nim mogli posługiwać w dalszym ciągu.

Działalność gospodarcza a wpis do CEIDG – działalność nierejestrowa

Co do zasady – każda działalność gospodarcza podlega wpisowi do CEIDG (czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jednakże od 30 kwietnia 2018 roku osoby fizyczne świadczące niewielkie, drobne usługi przynoszące skromny (ale stały) dochód mogą skorzystać z przepisów o tak zwanej działalności nierejestrowej.

W ten sposób mogą nie rejestrować swojej działalności. Dozwolone jest to w kilku następujących przypadkach: po pierwsze, gdy przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a po drugie – jeżeli nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej lub prowadziłeś, ale jest ona obecnie wykreślona z rejestru. Szerzej piszę o tym temacie na swoim blogu.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu. Już na etapie składania wniosku o jej zarejestrowanie do CEIDG jesteśmy zmuszeni do wybrania jednej z czterech możliwości. Jest to opodatkowanie na zasadach: ogólnych, podatku liniowego, opodatkowania ryczałtowego lub też karty podatkowej. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie formy opodatkowania musimy jeszcze zdecydować, co jaki czas będziemy się rozliczać. Mamy trzy możliwości: miesięcznie, kwartalnie lub za pośrednictwem zaliczek uproszczonych.

Składki ZUS

W ostatnim punkcie mojego materiału pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o składkach ZUS. Rejestrując naszą działalność w CEIDG, jednocześnie zgłaszamy nas jako płatnika składek ZUS. Musimy jednak w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia naszej działalności złożyć deklarację ubezpieczeniową bezpośrednio do ZUS-u. Robi się to za pośrednictwem druków ZUS ZUA (jeżeli deklarujemy ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (jeżeli deklarujemy tylko ubezpieczenie zdrowotne).

Po zaakceptowaniu naszej deklaracji przez ubezpieczyciela publicznego będziemy zobowiązani uiszczać składki do dziesiątego dnia miesiąca (jeżeli nikogo nie zatrudniamy) lub do piętnastego dnia miesiąca (jeżeli zatrudniamy pracowników).

I to chyba tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Prawniczego Podcastu. Temat w nim poruszony jest dość przyjemnym zagadnieniem, choć nie wydaje się nim być na pierwszy rzut oka. Pragnę przedstawić Wam, jak może wyglądać nasza komunikacja w ramach tego projektu – to chęć tworzenia odpowiedzi na realne problemy osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze światem biznesu i własnej przedsiębiorczości. Odpowiedzi te nasunęły mi się podczas odbywania przeze mnie aplikacji adwokackiej i wykonywania pracy w tym zakresie. W związku z tym podcast ten będzie niejako nośnikiem pomocy, którą chcę dla was świadczyć.

Będę starał się mówić tutaj o prawie w sposób luźny, prosty i zrozumiały – podobnie jak opisuję kwestie prawne na moim blogu. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Dlatego gorąco zachęcam Cię do subskrypcji. Możesz zainstalować aplikację, która będzie Ci to umożliwiała. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o podcast dotyczący wprowadzenia do tematu własnej działalności. Chciałbym podziękować, że spędziłeś te parę chwil ze mną.

Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, wątpliwości albo sugestie co do tworzonego podcastu –albo chcesz też podzielić się pomysłami na kolejne odcinki – to koniecznie wyślij do mnie wiadomość na adres: kontakt@bartlomiejwodo.pl. Na ten moment to wszystko, trzymaj się, cześć!