534 449 624 [email protected]
Zaznacz stronę
Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

W relacjach sprzedawca konsument wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy to rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży posiada ukryte wady. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy jesteśmy wówczas skazani na jej naprawę z własnych środków? Czym jest rękojmia za wady i jak...
Zwłoka i opóźnienie

Zwłoka i opóźnienie

Wypowiadając słowa zwłoka i opóźnienie często utożsamiamy je ze sobą nie zdając sobie sprawy, że są to zgoła odmienne pojęcia, tym bardziej mając na względzie ich znaczenie prawne. W niniejszym artykule postaram się omówić i wyjaśnić znaczenie obydwu tych instytucji,...
Przedawnienie

Przedawnienie

Roszczenia mają to do siebie, że uprawniają nas do zaspokojenia swoich roszczeń na podstawie prawa lub stosunku zobowiązującego kształtującego prawo pomiędzy stronami. Trzeba jednak wskazać, że uprawnienia te nie podlegają żadnym ograniczeniom, a profity z nich...
Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa

Prowadzenie działalności gospodarczej nie musi kojarzyć się tylko i wyłącznie z niełatwym wyzwaniem. Planowanie swojego biznesu, odpowiednie jego organizowanie, nabywanie odpowiedniego sprzętu, wyposażenia, prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych często może...
Przedterminowe zakończenie umowy

Przedterminowe zakończenie umowy

W momencie zawierania umowy często nie myślimy o okolicznościach, które skłonią, bądź nawet zmuszą nas do jej przedwczesnego zakończenia. Niejednokrotnie bywa tak, że z wielu względów, często od nas niezależnych, podjęte wcześniej zobowiązania są już dla nas...
Sposoby zabezpieczania roszczeń umownych

Sposoby zabezpieczania roszczeń umownych

Gdy spisujemy umowę z kontrahentem, to nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że coś może pójść nie tak. Podchodzimy do sprawy zazwyczaj optymistycznie – widząc na horyzoncie czekające na nas zyski, bądź też korzystne i bezproblemowe rozwiązania dotychczasowych...