534 449 624 [email protected]
Zaznacz stronę
Odcinek #25 – Ochrona własności intelektualnej

Odcinek #25 – Ochrona własności intelektualnej

Wytwory naszego umysłu są równie dobrze chronione co składniki naszego majątku osobistego, takie jak np. mieszkanie czy samochód. Możemy skutecznie i bez przeszkód domagać się przed sądem chociażby zaniechania naruszeń, których dopuściła się druga strona sporu czy też...
Odcinek #25 – Ochrona własności intelektualnej

Odcinek #24 – Zasiedzenie nieruchomości

W mojej dotychczasowej pracy zawodowej wiele razy spotkałem się z przeświadczeniem, że jedyną drogą do nabycia własności nieruchomości jest jej zakupienie. Jest to niestety błędna teza, albowiem istnieją jeszcze inne sposoby, dzięki którym możemy stać się jej...
Odcinek #25 – Ochrona własności intelektualnej

Odcinek #23 – Odwołanie darowizny

Niejednokrotnie w pracy prawnika spotykam się z pytaniami o odwołanie darowizny. Najczęściej zadają je rodzice, którzy jeszcze za życia przekazują poszczególne składniki swojego majątku dzieciom. Niekiedy bywa jednak tak, że dobre relacje rodziców z dziećmi zaczynają...
Odcinek #25 – Ochrona własności intelektualnej

Odcinek #22 – Ochrona dóbr osobistych

Niekiedy spotykamy się ze stwierdzeniem, że jakieś postępowanie danej osoby może naruszać dobra osobiste innych osób. Czym są w ogóle dobra osobiste? Jakie zachowania ludzkie mogą je naruszać? Kiedy możemy czuć się pokrzywdzonymi? Jak wygląda ochrona dóbr osobistych?...
Odcinek #21 – Umowa zawarta przez Internet

Odcinek #21 – Umowa zawarta przez Internet

Żyjąc w dzisiejszym świecie, Internet stanowi podstawę naszej egzystencji. Nieustanna komunikacja, wymiana informacji czy też wszelkie usługi będące na wyciągnięcie ręki i kilku stuknięć palcem po ekranie smartfona to już norma. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z...
Odcinek #21 – Umowa zawarta przez Internet

Odcinek #20 – Dobrowolne poddanie się egzekucji

Chcąc ułatwić sobie uzyskanie spłaty długu przez dłużnika, możemy zabezpieczyć swoją wierzytelność już na samym początku zaciągania przez niego zobowiązania możliwie unikając długotrwałego procesu sądowego. Można to uczynić poprzez akt notarialny, w którym dłużnik...