Kancelaria Adwokacka

logo prawnik
Prawniczy podcast - zrozumieć prawo
Podcast

Odcinek #20 – Dobrowolne poddanie się egzekucji

Chcąc ułatwić sobie uzyskanie spłaty długu przez dłużnika, możemy zabezpieczyć swoją wierzytelność już na samym początku zaciągania przez niego zobowiązania możliwie unikając długotrwałego procesu sądowego. Można to uczynić poprzez akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie podda się egzekucji. W niniejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czym jest dobrowolne poddanie się egzekucji, w jaki sposób możemy je ustanowić oraz jakie warunki musimy spełnić, aby wszcząć egzekucję na podstawie aktu notarialnego.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Jest to dokument w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik zobowiązuje się, że podda się w określonym terminie oraz na określonych warunkach egzekucji ze swojego majątku w przypadku, w którym zaprzestanie wypełniać swojego zobowiązania.

Dokument taki stanowi tytuł egzekucyjny, który może być zweryfikowany na wniosek wierzyciela przez odpowiedni do tego sąd i uznany jako akt wykonawczy, który będzie stanowił podstawę do prowadzenia przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Kierując się taką drogą dochodzenia naszej należności, omijamy cały proces postępowania sądowego, w którym musielibyśmy wykazać i udowodnić całe nasze żądanie, co niekiedy jest dość trudne. Oszczędzamy tutaj nie tylko czas, ale i pieniądze, które musimy tak naprawdę zainwestować jedynie we wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który w porównaniu do kosztów postępowania jest nieporównywalnie niższy.

Nie jest jednak tak bajecznie prosto. We wniosku tym należy i tak wykazać, że warunki opisane w akcie notarialnym zostały spełnione oraz, że termin tam określony został dochowany. Jeżeli tego nie zrobimy, to sąd może oddalić nasz wniosek, co skutkować będzie brakiem ustanowienia klauzuli wykonalności i brakiem możliwości skierowania całej sprawy do komornika.

Forma obrony ze strony dłużnika

Dłużnik ma prawo kwestionować fakt swojego niewywiązania się z przedmiotowego zobowiązania, twierdząc np., że warunek określony w akcie notarialnym nie został spełniony, lub też że nie został on wykorzystany przez wierzyciela w odpowiednim terminie. Może tego dokonać poprzez tzw. powództwo przeciwegzekucyjne, które początkuje się wniesieniem pozwu przeciwko wierzycielowi z żądaniem pozbawienia go tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego stanowiącego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Powództwo takie podlega opłacie stosunkowej (5% wartości przedmiotu sporu)i – co bardzo ważne – nie wstrzymuje egzekucji komorniczej. W takim przypadku należy zawrzeć w pozwie także wniosek o tzw. zabezpieczenie powództwa.

Jak skonstruować zapisy w akcie notarialnym?

Tworząc dokument przedmiotowej treści należy pamiętać o kilku bardzo istotnych kwestiach, które będą rzutować na jego poprawność i skuteczność względem osób trzecich. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o szczególne wyodrębnienie zapisów dotyczących samego dobrowolnego poddania się egzekucji (nie powinny być one opisane zaraz obok samego zobowiązania dłużnika). Wprowadziłoby to zapewne chaos i brak przejrzystości w samym dokumencie, co następnie prowadziłoby do różnych niesnasek natury prawnej oraz niedopowiedzeń, czego nie chcemy.

Nie oznacza to jednak, że sam zapis o poddaniu się egzekucji nie powinien zawierać źródła zobowiązania i oznaczenia samego świadczenia, które determinuje przecież samą ewentualną egzekucję.  Są to bowiem kwestie, które musi zawierać dany dokument, aby można było go później uwierzytelnić w sądzie jako tytuł egzekucyjny.

Zatem tak ważne jest precyzyjne określenie naszego roszczenia, bowiem to właśnie ono i tylko ono będzie podstawą naszych działań. Jakiekolwiek kwestie pominięte w tymże akcie nie będą miały większego znaczenia. Ma to bezpośredni związek z tym, że sąd rozpoznający dany wniosek o nadanie takiemu dokumentowi rangi tytułu egzekucyjnego, nie ma już w swojej kompetencji możliwości oceny jego ważności prawnej (nie prowadzi postępowania sądowego, zatem nie może dokonywać merytorycznej oceny danego dokumentu).

Podsumowanie

Wyżej wymienione kwestie są bezapelacyjnie jednym z niewielu takich zabezpieczeń wierzytelności, które dają wierzycielowi możliwość całkiem sprawnego dojścia do wyegzekwowania swojej należności. Pamiętać jednak trzeba o należytym skonstruowaniu poszczególnych zapisów, które stanowić będą podstawę naszego zabezpieczenia. Bez tego, nasza droga do uzyskania należnych nam pieniędzy może się znacznie wydłużyć.

Bardzo dziękuję, że spędziłeś te parę chwil ze mną. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej i zasubskrybujesz mój podcast, do czego serdecznie zachęcam.

Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące tworzonego podcastu albo też pojawiły się w Twojej głowie pomysły na nowe tematy, które mógłbym poruszyć – proszę Cię o wiadomość mejlową na adres kontakt@bartlomiejwodo.pl. Na ten moment to wszystko – dziękuję, że uczestniczyłeś w tym podcaście do końca. Trzymaj się, cześć!